NTNU NTNU Entrepreneurship Center
 
KONTAKT OSS
 
Postadresse:
NTNU Entrepreneurship Center
Alfred Getz veg 3
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Alfred Getz veg 1
Sentralbygg II, 4. Etasje.
7491 Trondheim

Epost: nec@iot.ntnu.no
 
NTNU Entrepreneurship Center location map  
NTNU facebook NTNU youtube
TILHØRIGHET

NTNU Samfunnsforskning AS

Velkommen til NEC

NTNU Entrepreneurship Center(NEC) er en avdeling ved NTNU Samfunnsforskning AS. NEC er samlokalisert og sterkt integrert med det entreprenørskapsfaglige miljøet ved Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) i 4.etasje Sentralbygg 2 på Gløshaugen. Hovedfokus for virksomheten er start og utvikling av teknologibaserte foretak.

Fagmiljøet har siden 1978 arbeidet aktivt med undervisning og forskning innen entreprenørskap. I det samlede fagmiljø (NEC og IØT) arbeider i dag til sammen ca 15 personer som forskere, stipendiater og post.doc. Det gis undervisning på alle nivåer fra introduksjonskurs til master- og Ph.D-utdanning i entreprenørskap.

Vektleggelsen av praksisorienterte undervisningsprogrammerer er særpregende for fagmiljøet. I den forbindelse er NEC's viktigste aktiviteter nyskapingsprogrammene Venture Cup og Take-Off.

Take-Off har foruten sine læringseffekter vist seg å være et særdeles effektivt nyskapingsprogram som har bidratt til start av mer enn 400 bedrifter med mer enn 1,5 mrd NOK i omsetning i 2011. Innad på NTNU utgjør NEC og IØT en del av det samlede nyskapingsmiljø bestående i tillegg av Inkubator Gløshaugen (IG), NTNU Technology Transfer (NTNU TTO) og NTNU's sentrale avdeling for nyskaping og eksterne relasjoner, samt studentorganisasjonen Start NTNU.

Fagmiljøet ved NEC og IØT har en rekke felles eksterne samarbeidspartnere. De viktigste er Handelshøgskolen i Bodø ved UiN, Senter for Entreprenørskap ved UiO, Boston University, Babson College, MIT Sloan School of Management, University of Texas at Austin, Syddansk Universitet og Linkøpings Universitet.

HOVEDSPONSORER

Innovasjon Norge

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse