NTNU NTNU Entrepreneurship Center
TILHØRIGHET

NTNU Samfunnsforskning AS
HOVEDSPONSORER

Innovasjon Norge

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse