This page is no longer being updated.
Visit www.iot.ntnu.no for the latest information.
NTNU
Startside Studier Student i Trondheim Etter- og videreutdanning Forskning Næringsliv og nyskaping Om NTNU Aktuelt

 

 

En masterstudent om sin fordypning:

 

Vegard Aas
strategi og internasjonal forretningsutvikling

Vegard Aas tar fordypningen Strategi og internasjonal forretningsutvikling. Han mener at strategi og internasjonal forretningsutvikling stadig blir viktigere, da noen av de mest spennende mulighetene til norske og utenlandske bedrifter ligger i utnyttelse av internasjonale markeds- og produksjonsmuligheter. Gjennom fordypningen har han fått praktisk innsikt i slike problemstillinger.

 

Fordypningsprosjekt og masteroppgave

I fordypningsprosjektet i 9. semester jobbet Vegard sammen med Telenor i Malawi for å utvikle en forretningsmodell for mobiltjenester til folk som tjener mindre enn $2 per dag. Dette var en stor utfordring, både teoretisk og praktisk.  Gjennom anvendelse av kunnskapen fra studiet bidro Vegard til å gi fattige mennesker en enklere hverdag.. Vegard fant blant annet ut at gjennom bruk av mobiltelefon slipper de afrikanske bøndene å sykle flere timer til markedet hver dag for å finne ut hvor mye de skal selge kornet sitt for. Gjennom informasjonstjenester kan effektiviteten i jordbruket økes, samtidig som slike tjenester kan brukes til å redusere spredningen av HIV/AIDS. Dessuten vil bøndene få tilgang til spare- og lånetjenester som kanskje kan hjelpe dem ut av ekstrem fattigdom.
- Slikt er spennende, og meningsfullt,
sier Vegard.

Masteroppgaven skriver Vegard i samarbeid med Telenor og GrameenPhone i Bangladesh. Problemstillingen er “Hvordan kan mobilteknologi bedre tilgangen til formelle banktjenester i lavinntektsland?”

Jobb

Høsten 2009 begynner Vegard i Boston Consulting Group, der han skal jobbe med strategi.